Wytyczne dla klientów zgodne z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-kosmetyczne

W trakcie wizyty w salonie Atelier Młodości

  • Ponieważ poczekalnie zostały wyłączone z ruchu klientów to zaprosimy Państwa od razu do gabinetu.
  • Możemy poprosić o poczekanie na wejście do recepcji tak, aby w jednym czasie przebywała tam tylko recepcjonistka i klientka.
  • Zalecamy przed rozpoczęciem wizyty dokładne umycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję– toalety są wyposażone w bezdotykowe dozowniki z mydłem i środek dezynfekcyjny na bazie alkoholu (+60%) dostępny również na recepcji i w każdym gabinecie.
  • Zgodnie z wytycznymi ministerstwa prosimy o noszenie osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu). Te środki ochrony są ogólnodostępne w salonie.
  • Prosimy o nie korzystanie z telefonów komórkowych podczas zabiegów.

Inne zasady bezpieczeństwa i udogodnienia!

  • Wodę podamy w naczyniach jednorazowych
  • Pracujemy w środkach ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, a przed rozpoczęciem pracy dokonujemy pomiaru temperatury naszego ciała i odpowiadamy na kilka pytań (wywiad).